Verwerkingenloggingcomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Logging en verwerkingen en is een kopie van het GEMMA object Loggingcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het registreren van concrete verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenlo- ggingcomponen- t Aanname is dat de gemeente beschikt over een verwerkingsactiviteitenregister (VAR). In dit register zijn alle verwerkingsactiviteiten voorzien van een wereldwijd uniek nummer, een zogenaamde ‘Universal Unique Identifier’ afgekort UUID. Niet alle verwrkingsactiviteiten hoeven van belang te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in een specifieke procesapplicatie. Het ligt dan ook voor de hand dat een deel van het VAR wordt overgenomen naar de procesapplicatie. De verwerkingsactiviteten kunnen dan gekoppeld worden aan specifieke fionctionele uitvoeringstaken binnen de procesapplicatie. De combinatie van een specifieke verwerkingsactiviteit en een specifieke bewerkingsfunctionaliteit binnen de procesapplicatie wordt een doelbinding genoemd. Dit dataobject bevat de geregistreerde doelbindingen. (DataObject) Doelbinding Een verwerkingsactie is een operatie die wordt uitgevoerd door een geautomatiseerd systeem waarbij er (persoons)gegevens verwerkt worden. Een verwerkingsactie wordt uitgevoerd als onderdeel van (een handeling van) een verwerking. Het dataobject Verwerkingsacties bevast de registraties van de verwerkingsacties. (DataObject) Verwerkingacti- es Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het vastleggen van een verwerkingsactie. Voor het vastleggen van verwerkingsacties die geen autorisatie vereisen, wordt de functie 'log verwerkingsactie' gebruikt. Voor verwerkingsacties die wel autorisatie vereisen, wordt de functie 'Log vertrouwelijke verwerkingsactie' gebruikt. (ApplicationFunction) Loggen verwerkingsacti- es Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenlo- gging ApplicationComponent Gegevensregist- ercomponent Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het verwijderen van verwerkingsacties. (ApplicationFunction) Verwijderen verwerkingsacti- es Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van AVG logging Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden. (ApplicationFunction) Opvragen verwerkingsacti- es API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenlo- gging API Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesonderste- unende component (abstract component) Diverse registraties beschermen hun resources tegen ongeautoriseerde toegang. Deze functie is er op gericht om te controleren of de component dat toegang tot de verwerkingenloggingcomponent wenst, dit ook daadwerkelijk heeft. Om dit te toetsen wordt gebruik gemaakt van de API van de Autorisatiescomponent. (ApplicationFunction) Componentena- utorisatie Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties. (ApplicationFunction) Wijzigen verwerkingsacti- es AccessRelationship R AccessRelationship RW AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 27-04-2021 15:11:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2021 15:11:47 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Logging en verwerkingen Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Verwerkingenloggingcomponent
Definitie  : Component voor het registreren van concrete verwerkingen
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Toelichting  : In de Verwerkingenloggingcomponent worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in de verwerkingenloggincomponent. De verwerkingenloggingcomponent wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteitenvan gegevens mee aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn daarom immutable (onaanpasbaar).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Object ID_nl  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Original ID  : id-37b7c68fa53e45c5a8c7e8b3ff1d776e
Semanticsearch  : verwerkingenloggingcomponent
Relaties  : 
Bestaat uit (1):


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: