Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Scorecard Gegevensmanagement

Laatst bewerkt: 6 juli 2021, 13:01:02

Inleiding

De scorecard is ontwikkeld als bijlage bij het Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement. Deze scorecard is een hulpmiddel bij de implementatie van gegevensmanagement. Er zijn zowel vragen op strategisch, tactisch en operationele niveau opgenomen. Bijvoorbeeld vragen over de implementatie van een onderdeel, als vragen over de acceptatie van gegevensmanagement en ook over het gebruik van een instrument.

De scorecard kan op verschillende manieren worden ingezet, bijvoorbeeld:

  • Als nulmeting om op jaarlijkse basis te herhalen;
  • Een oriëntatie op de verschillende onderdelen uit het tactisch katern;
  • Een checklist / mijlpalen inventarisatie voor een projectleider Gegevensmanagement.

Omdat de wijze van inzetten van de scorecard verschillend is, kan het door één persoon of veel breder worden ingezet. Enige achtergrondkennis over gegevensmanagement is wel gewenst.

Hoe verder na het invullen?

In de scorecard is een pagina opgenomen die je kunt gebruiken om de scores terug te koppelen aan het management. Het vat niet alleen de scores samen, maar geeft je ook de mogelijkheid om een aanzet tot een plan van aanpak te definiëren.

Scores

De scores zijn als volgt gedefinieerd:

  • Score 1: er is weinig tot geen actie op dit punt
  • Score 2: de eerste stappen zijn gezet, het is nog niet volledig geïmplementeerd. Er is een beleidsnotitie bijvoorbeeld.
  • Score 3: De organisatie werkt er mee, iedereen is er mee bekend. De implementatie is afgerond.
  • Score 4: We zijn al een tijd hier mee aan het werk en hebben ook al verbeteringen op dit gebied door gevoerd.
  • Score 5: We excelleren op dit punt en kunnen een voorbeeld zijn naar andere organisaties.

Download

De scorecard is via onderstaande link te downloaden.


Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Scorecard incl volwassenheidsmatrix (ZIP-bestand, 46 kB) Metadata icon.jpg 2.3 Handreiking 20210316