Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement


Het katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement is een uitwerking op tactisch niveau van de strategische baseline gegevensmanagement. Dit tactisch katern richt zich op de tactische aspecten van het inzamelen, beheren, beveiligen en ter beschikking stellen van gegevens en is gericht op alle gegevens die binnen de gemeente en met keten- en netwerkpartners gedeeld worden. In het katern wordt een referentie inrichting van gemeentelijk gegevensmanagement geschetst wat gebruikt kan worden voor het kwalitatief en kwantitatief beheersbaar houden van de informatie en het effectief en efficiënt invoeren van de e-overheid.

Doelgroep van dit katern zijn gemeentelijke informatiemanagers, adviseurs en architecten.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Gegevensmanagement
 3. Kaders en principes
 4. Producten
 5. Rollen en verantwoordelijkheden
 6. Gegevenskwaliteit
 7. Aan de slag
 8. Agenda
 9. Bijlage A: Typering van gegevens
 10. Bijlage B: Voorbeeld GLO
 11. Bijlage C: Kwaliteit
 12. Bijlage D: Voorbeeld producten
 13. Bijlage E: ENSIA
 14. Bijlage F: Wet- & regelgeving
 15. Bijlage G: Gegevenssoorten en interoperabiliteit
 16. Bijlage H: Bijdragen
 17. Bijlage I: Bronnen

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement compleet: Bekijken - Exporteren - DefinitieDeze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 03:04.