Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement

Laatst bewerkt: 6 september 2019, 14:02:02

Het katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement is een uitwerking op tactisch niveau van de strategische baseline gegevensmanagement. Dit tactisch katern richt zich op de tactische aspecten van het inzamelen, beheren, beveiligen en ter beschikking stellen van gegevens en is gericht op alle gegevens die binnen de gemeente en met keten- en netwerkpartners gedeeld worden. In het katern wordt een referentie inrichting van gemeentelijk gegevensmanagement geschetst wat gebruikt kan worden voor het kwalitatief en kwantitatief beheersbaar houden van de informatie en het effectief en efficiënt invoeren van de e-overheid.

Doelgroep van dit katern zijn gemeentelijke informatiemanagers, adviseurs en architecten.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Gegevensmanagement
 3. Kaders en principes
 4. Producten
 5. Rollen en verantwoordelijkheden
 6. Gegevenskwaliteit
 7. Aan de slag
 8. Agenda
 9. Bijlage A: Scorecard gegevensmanagement
 10. Bijlage B: Typering van gegevens
 11. Bijlage C: Voorbeeld GLO
 12. Bijlage D: Kwaliteit
 13. Bijlage E: Voorbeeld producten
 14. Bijlage F: ENSIA
 15. Bijlage G: Wet- & regelgeving
 16. Bijlage H: Gegevenssoorten en interoperabiliteit
 17. Bijlage I: Bijdragen
 18. Bijlage J: Bronnen

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement compleet: Bekijken - Exporteren - Definitie