MijnOverheid.nl

Contextdiagram
Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl ApplicationService Berichtuitwissel- ing WOZ-inzage Groepering van landelijke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers (ApplicationCollaboration) Dienstverlening Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtuitwissel- ing berichtenbox burger ApplicationService Statusupdate lopende zaken Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (BusinessService) Persoonlijke website voor overheidszaken RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship MIjnoverheid.nl realiseerd de servcie Statusupdate Lopende Zaken, waarmee overheiden statusupdates kunnen aanleveren (RealizationRelationship) RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-05-2021 22:23:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2021 22:23:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : MijnOverheid.nl
Definitie  : Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : a9c69261-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : a9c69261-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : a9c69261-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-a9c69261-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : mijnoverheid.nl
Relaties  : 
Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: