Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

maakt deel uit van

Contextdiagram
Bronhouder, afnemer, domeinarchitect, gegevensmakelaar en functionaris voor de gegevensbescherming maken afspraken over gegevensleveringen. Deze afspraken leiden tot één of meer GLO’s. Deze GLO’s zijn input voor de gegevensarchitect. Onderdeel van de afspraken over gegevensleveringen zijn de afspraken over gegevensuitwisselingen. Deze afspraken worden vastgelegd in privacy convenanten en beschrijven de afspraken die tussen partijen gemaakt worden ten aanzien van gegevensuitwisseling en doel of de noodzaak van de gegevensuitwisseling. Als het gaat om een samenwerking tussen partijen, zoals in een sociaal wijkteam, dan kan de gemeente bijvoorbeeld de werkwijze vastleggen in een privacyconvenant. Het is dringend aan te bevelen dat de gemeente dergelijke privacyconvenanten opstelt. Een convenant kan er zijn voor een sociaal wijkteam, maar ook voor een doelgroepgerichte aanpak – zoals overlastgevende jongeren, zorgmijders of voor het Veiligheidshuis. Een privacyconvenant maakt voor alle betrokkenen – inclusief de burgers – duidelijk hoe partijen omgaan met persoonsgegevens en hoe de privacybescherming is geborgd. Convenanten kunnen nooit een wet opzij zetten. Een convenant kan nooit méér bevoegdheden scheppen dan een wet aan de gemeente toekent. Om vast te stellen of een convenant privacy-proof is en past binnen de wettelijke kaders, kan een onafhankelijk partij een PIA (Privacy Impact Assessment) laten uitvoeren. Op landelijk niveau is bij nieuwe wetgeving een PIA’s verplicht. De Tweede Kamer vraagt er altijd om. Op gemeentelijk niveau is er geen verplichting, maar het is wel verstandig om een PIA te laten doen. (BusinessCollaboration) Afspraken maken over gegevensleverin- gen BusinessActor Bronhouder AggregationRelationship maakt deel uit van Deze svg is op 20-09-2021 11:01:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-09-2021 11:01:53 CEST
ArchiMate-relatie maakt deel uit van
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  AggregationRelationship
Vanaf   :  Afspraken maken over gegevensleveringen (BusinessCollaboration)
Naar   :  Bronhouder (BusinessActor)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  GEMMA2/0.9/id-04172162-e1d6-48b5-81ab-06cac2c81b00
Label  :  maakt deel uit van
Object ID  : 04172162-e1d6-48b5-81ab-06cac2c81b00
Object ID_nl  : 04172162-e1d6-48b5-81ab-06cac2c81b00
Original ID  : id-04172162-e1d6-48b5-81ab-06cac2c81b00
Semanticsearch  : maakt deel uit van
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  GEMMA 2