Domeinarchitectuur ruimte


In het VIVO traject zijn de architectuurmodellen ontstaan voor het Ruimtelijk domein

Inleiding[bewerken]

De komst van de nieuwe Omgevingswet zal grote impact hebben op de gemeentelijke informatievoorziening. De complexiteit voor burger en bedrijf moet aanzienlijk afnemen, maar dit zal waarschijnlijk niet gelden voor de ondersteunende informatievoorziening. Het ruimtelijk domein zal meer moeten integreren en in de keten samenwerken.

In 2016 heeft KING samen met gemeenten het project Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) uitgevoerd. Hierin is samen met gemeenten onderzoek gedaan naar de impact die invoering van de nieuwe omgevingswet op de gemeentelijke informatievoorziening heeft. Dit heeft geresulteerd in een eindrapportage in april 2016 (@todo).

De scope van de domeinarchitectuur Ruimte is breder dan alleen de Omgevingswet. Lessen uit het sociaal domein hebben geleerd dat een brede domeinarchitectuur langer houdbaar is en als degelijke basis kan dienen om de veranderingen als gevolg van nieuwe omgevingswet inzichtelijk te maken.Het domein Ruimte omvat functies waarbij ruimtelijke componenten een belangrijke rol spelen.

Op deze pagina vindt u architectuurmodellen die voor dit domein zijn ontwikkeld. De modellen zullen stapsgewijs verder worden ontwikkeld. Er is ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties via gemmaonline@vng.nl

Bedrijfsarchitectuurmodel[bewerken]

De primaire doelgroep van deze modellen zijn de afdelingsmanagers, de beleidsmedewerkers en projectmanagers/-leiders die binnen dit domein actief zijn. Op bedrijfsfunctiemodel wordt nader toegelicht wat een bedrijfsfunctiemodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving View met bedrijfsfuncties en subbedrijfsfuncties.
FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten View met bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die worden gebruikt ter ondersteuning.

Applicatiearchitectuurmodel[bewerken]

De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. Op Informatie- en applicatiearchitectuur wordt nader toegelicht wat een applicatiearchitectuurmodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten View met applicatiefuncties en de referentiecomponenten die deze functies leveren.