Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Initiëren toepassen sanctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Initiëren toepassen sanctie
Definitie  : Indien een sanctie wordt opgelegd, dient daar in beginsel opvolging aan te worden gegeven. Hoewel de sanctie niet altijd ten uitvoer zal worden gelegd, is het belangrijk om de eventuele tenuitvoerlegging te agenderen zodat daar tijdig over beslist kan worden.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-040-030-010
Object ID  : b500a4ed-83d4-4eee-aa32-4c79f6efa22b
Object ID_nl  : b500a4ed-83d4-4eee-aa32-4c79f6efa22b
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: