Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Initiëren opleggen sanctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Initiëren opleggen sanctie
Definitie  : Indien op basis van de uitgevoerde controle en de toetsing aan de regelgeving is besloten dat opleggen van een sanctie wenselijk is, dan wordt dat in gang gezet via het registreren van een nieuwe zaak daarvoor in het VTH-systeem, onder vermelding van het type sanctie dat gewenst is en met een verwijzing naar de onderhavige zaak. Als opleggen van een sanctie niet aan de orde is, dan wordt deze processtap overgeslagen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-030-020-020
Object ID  : 6f2c70ed-130f-4577-9e41-cd0d6fb97aa3
Object ID_nl  : 6f2c70ed-130f-4577-9e41-cd0d6fb97aa3
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: