Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

afwijking van omgevingsplan?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te doen, zodat de afwijkactiviteit ook in de gemeentelijke regelgeving zichtbaar wordt voor andere inititiefnemers en belanghebbenden die zich via het DSO oriënteren en daartoe in het Omgevingsloket de gemeentelijke regelgeving actuele bestuderen. Deze activiteit in het proces betreft uitsluitend het initiëren van de omgevingsplanwijziging (via bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe zaak in het zaaksysteem); de uitvoering van de actualisatie van het omgevingsplan is geen onderdeel van dit bedrijfsproces. (BusinessProcess) Initiëren bijwerken omgevingsplan OrJunction Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship bijwerken omgevingsplan niet nodig Deze svg is op 12-04-2021 01:44:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:44:47 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : afwijking van omgevingsplan?
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-040-030-010
Object ID  : 4c1ae786-b5c6-4648-9d03-7dc11bdfce1b
Object ID_nl  : 4c1ae786-b5c6-4648-9d03-7dc11bdfce1b
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: