Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-11b3eb43-abbc-4415-80c0-0239af641968

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > OrJunctions > Id-11b3eb43-abbc-4415-80c0-0239af641968
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction OrJunction Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te doen, zodat de afwijkactiviteit ook in de gemeentelijke regelgeving zichtbaar wordt voor andere inititiefnemers en belanghebbenden die zich via het DSO oriënteren en daartoe in het Omgevingsloket de gemeentelijke regelgeving actuele bestuderen. Deze activiteit in het proces betreft uitsluitend het initiëren van de omgevingsplanwijziging (via bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe zaak in het zaaksysteem); de uitvoering van de actualisatie van het omgevingsplan is geen onderdeel van dit bedrijfsproces. (BusinessProcess) Initiëren bijwerken omgevingsplan Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship bijwerken omgevingsplan niet nodig Deze svg is op 06-04-2022 21:59:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 21:59:28 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-040-030-030
Object ID  : 11b3eb43-abbc-4415-80c0-0239af641968
Object ID_nl  : 11b3eb43-abbc-4415-80c0-0239af641968
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: