022 Toezichthouden

022 Toezichthouden
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Na afronding van het toezichthouden eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Toezichthouden gereed Een verzoek tot toezichthouden, afkomstig van de eigen organisatie. Dit kan volgen uit het verlenen van een vergunning of een "melding activiteit" van een initiatiefnemer, of een gevolg zijn van een overtreding of ander incident (verscherpt toezicht). (BusinessEvent) Verzoek toezichthouden ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 04:48:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 04:48:38 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view 022 Toezichthouden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-1436616f
ArchiMate-model  : Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten
Label  : 022 Toezichthouden
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 1436616f
Object ID_nl  : 1436616f
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 14 apr 2021 om 14:17.