Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-f3103a90-df42-45d0-a227-2a67abb25640

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De betrokken partijen bespreken het globaal ontwerp en beoordelen in hoeverre de naar voren gebrachte eisen en wensen zijn gehonoreerd. De gemeente kijkt primair naar de door haarzelf gestelde kaders maar zal ook meewegen in hoeverre de initiatiefnemer erin is geslaagd om draagvlak onder de andere belanghebbenden te creëren. Het resultaat van deze activiteit is een advies aan de initiatiefnemer. Dat bevat voor geconstateerde knelpunten voorgestelde oplossingsrichtingen die de haalbaarheid vergroten, en aandachtspunten voor de verdere uitwerking zoals onderwerpen voor nader onderzoek en (andere) zaken die voorwaardelijk zijn voor de vergunningverlening. Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn het globaal ontwerp in een of meerdere iteraties te beoordelen. In andere gevallen, waarin sprake is van een eenvoudige situatie, kan het opstellen van het globaal ontwerp samengevoegd worden met het opstellen van het detailontwerp om het proces te bespoedigen. (BusinessProcess) Beoordelen globaal ontwerp Hoewel in het verkenningsproces de gezamenlijkheid benadrukt wordt, blijft de verantwoordelijkheid voor een degelijk ontwerp bij de initiatiefnemer. Deze stelt het globaal ontwerp op voor het initiatief, en neemt daarin alle aan de omgevingstafel geuite input mee. Hoe die te verwerken is aan de initiatiefnemer. (BusinessService) Opstellen globaal ontwerp ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:23:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:23:25 CEST
ArchiMate-relatie Id-f3103a90-df42-45d0-a227-2a67abb25640
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Opstellen globaal ontwerp Beoordelen globaal ontwerp
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Opstellen globaal ontwerp (BusinessService)
Naar   :  Beoordelen globaal ontwerp (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-f3103a90-df42-45d0-a227-2a67abb25640
Object ID  : f3103a90-df42-45d0-a227-2a67abb25640
Object ID_nl  : f3103a90-df42-45d0-a227-2a67abb25640
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten