Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Maken van afspraken over taakverdeling

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Interaction.png
Naam  : Maken van afspraken over taakverdeling
Definitie  : Bepalen welke medewerkers uitvoering gaan geven aan de taken, bepalen wie welke taak op zich neemt en wanneer afstemming en oplevering plaatsvindt.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 044-010
Object ID  : f134f8d9
Object ID_nl  : f134f8d9
Relaties  :  default - BusinessInteraction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: