Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Regievoeren op samenwerking

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit proces betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van een bedrijfsproces wanneer meerdere ketenpartners daarin een rol vervullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij doorgaans sprake van een ‘parallel proces’ waarin de regievoerder afspraken maakt met de ketenpartner(s) en vervolgens continu de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken monitort en stuurt. Dit geeft invulling aan de best practice van het scheiden van inhoud en sturing. (BusinessProcess) Regievoeren op samenwerking BusinessActor Waterschap Bepalen welke medewerkers uitvoering gaan geven aan de taken, bepalen wie welke taak op zich neemt en wanneer afstemming en oplevering plaatsvindt. (BusinessInteraction) Maken van afspraken over taakverdeling Activiteiten m.b.t. samenwerking in ketens tussen bestuursorganen (veelal geen lineair proces). (BusinessProcess) Interbestuurlijk- e samenwerking BusinessEvent Resultaat bedrijfsproces geleverd BusinessEvent Behoefte aan regievoering onderkend BusinessActor Gemeente Controleren of de uitvoering van de afgesproken taken op schema ligt en of de inhoudelijke afstemming plaatsvindt en effectief is. Eventueel bijstellen van de planning als dat noodzakelijk is. (BusinessInteraction) Bewaken en bijstellen gemaakte afspraken Verfiëren en accepteren van de opgeleverde resultaten. Borgen dat geleerde lessen beklijven. (BusinessInteraction) Dechargeren en evalueren BusinessActor Rijk BusinessActor Provincie AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 01-04-2021 03:08:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-04-2021 03:08:36 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Regievoeren op samenwerking
Definitie  : Dit proces betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van een bedrijfsproces wanneer meerdere ketenpartners daarin een rol vervullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij doorgaans sprake van een ‘parallel proces’ waarin de regievoerder afspraken maakt met de ketenpartner(s) en vervolgens continu de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken monitort en stuurt. Dit geeft invulling aan de best practice van het scheiden van inhoud en sturing.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 044
Toelichting  : Voorbeelden zijn het bewaken van tijdlijnen in een tijdgebonden proces zoals het behandelen van een vergunningaanvraag, teneinde te borgen dat alle activiteiten binnen de wettelijke (en/of redelijke) termijn afgerond kunnen worden. Dit is met name van belang wanneer er onderlinge afhankelijkheden zijn tussen de uit te voeren activiteiten (bv. instemming); het bepalen welk bestuursorgaan de leiding neemt bij het behandelen van een aanvraag of verzoek; en het coördineren van activiteiten die tot een gezamenlijk resultaat moeten leiden, zoals het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen. Merk op dat dit “proces” cruciaal is voor het welslagen van een aantal van de doelstellingen van de omgevingswet, maar dat er nog veel onduidelijkheden zijn die nadere uitwerking behoeven.
Object ID  : 87505f14
Object ID_nl  : 87505f14
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: