Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Registreren verzoek in VTH-systeem

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het sanctieverzoek wordt geregistreerd in het VTH-systeem van de gemeente, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Sanctieverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere sanctieverzoeken worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens te registreren, zoals van welke toezichthouder (intern of extern) het verzoek komt, NAW-gegevens van betrokkenen (verantwoordelijke uitvoering activiteit, evt. verzoeker om handhaving, belanghebbenden) en alle verstrekte informatie over de (geconstateerde) overtreding. (BusinessProcess) Registreren verzoek in VTH- systeem OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 29-03-2021 09:06:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-03-2021 09:06:25 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Registreren verzoek in VTH-systeem
Definitie  : Het sanctieverzoek wordt geregistreerd in het VTH-systeem van de gemeente, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Sanctieverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere sanctieverzoeken worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens te registreren, zoals van welke toezichthouder (intern of extern) het verzoek komt, NAW-gegevens van betrokkenen (verantwoordelijke uitvoering activiteit, evt. verzoeker om handhaving, belanghebbenden) en alle verstrekte informatie over de (geconstateerde) overtreding.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-010-020
Object ID  : d9128a81-40fa-4353-b441-be5f9acc8742
Object ID_nl  : d9128a81-40fa-4353-b441-be5f9acc8742
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: