Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Wanneer een sanctieverzoek van buiten de eigen organisatie komt, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de verzoeker om een sanctie op te leggen. Ook de verantwoordelijke voor de activiteit waartegen een sanctie gaat worden opgelegd, een eventuele verzoeker om handhaving en eventuele andere belanghebbenden krijgen een bevestiging dat het proces voor het opleggen van een sanctie is geregistreerd en gaat starten. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbeve- stiging Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Het sanctieverzoek wordt geregistreerd in het VTH-systeem van de gemeente, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Sanctieverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere sanctieverzoeken worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens te registreren, zoals van welke toezichthouder (intern of extern) het verzoek komt, NAW-gegevens van betrokkenen (verantwoordelijke uitvoering activiteit, evt. verzoeker om handhaving, belanghebbenden) en alle verstrekte informatie over de (geconstateerde) overtreding. (BusinessProcess) Registreren verzoek in VTH-systeem OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship interne aanleiding Deze svg is op 06-04-2022 21:05:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 21:05:37 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-010-030
Object ID  : 4dbb9fb7-2996-4f18-b582-3b0a936693bc
Object ID_nl  : 4dbb9fb7-2996-4f18-b582-3b0a936693bc
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: