Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Versturen ontvangstbevestiging

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer een sanctieverzoek van buiten de eigen organisatie komt, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de verzoeker om een sanctie op te leggen. Ook de verantwoordelijke voor de activiteit waartegen een sanctie gaat worden opgelegd, een eventuele verzoeker om handhaving en eventuele andere belanghebbenden krijgen een bevestiging dat het proces voor het opleggen van een sanctie is geregistreerd en gaat starten. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbevest- iging OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-11-2020 13:47:15 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 21-11-2020 13:47:15 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Versturen ontvangstbevestiging
Definitie  : Wanneer een sanctieverzoek van buiten de eigen organisatie komt, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de verzoeker om een sanctie op te leggen. Ook de verantwoordelijke voor de activiteit waartegen een sanctie gaat worden opgelegd, een eventuele verzoeker om handhaving en eventuele andere belanghebbenden krijgen een bevestiging dat het proces voor het opleggen van een sanctie is geregistreerd en gaat starten. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-010-040
Object ID  : 6657d31e-6dde-46ce-a46f-fd236bbbc5c2
Object ID_nl  : 6657d31e-6dde-46ce-a46f-fd236bbbc5c2
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: