Beoordelen terugmelding

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Beoordelen terugmelding
Definitie  : Onderzoeken of desbetreffende gegevens inderdaad onjuist zijn, en of correctie nodig/gewenst is.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 051-020
Object ID  : 17561217
Object ID_nl  : 17561217
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: