Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Behandelen terugmelding

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een melding betreffende een (vermeende) fout in brondata. (BusinessProcess) Behandelen terugmelding Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers. (BusinessProcess) Aanleveren brondata Dit bedrijfsproces betreft het registreren en actueel houden van informatie over objecten in de fysieke leefomgeving, teneinde die informatie te gebruiken en beschikbaarstellen voor planvorming en activiteiten. (BusinessProcess) Beheren informatie over objecten BusinessActor Gemeente Een terugmelding van een burger, bedrijf, instelling, keten- of uitvoeringspartner dat bepaalde gegevens waarvan het ontvangend bevoegd gezag bronhouder is, een of meer fouten bevatten. (BusinessEvent) Terugmelding ontvangen Onderzoeken of desbetreffende gegevens inderdaad onjuist zijn, en of correctie nodig/gewenst is. (BusinessProcess) Beoordelen terugmelding BusinessActor Rijk Processen m.b.t. beheer en aanlevering van brongegevens en verwerken van terugmeldingen n.a.v. de levering. (BusinessProcess) Brondatabeheer BusinessActor Waterschap Bepalen juiste gegevens, doorvoeren correctie, bepalen impact op andere gegevens en ketenpartners, vervolgacties uitzetten, terugkoppelen correctie naar indiener. (BusinessProcess) Verwerken terugmelding BusinessEvent Terugmelding verwerkt Beoordelen of geadressseerd aan het juiste bevoegd gezag, eventueel doorrouteren, ontvangstbevestiging, toewijzing. (BusinessProcess) Intake terugmelding BusinessActor Provincie Op beschikbaargestelde brondata kunnen terugmeldingen komen die behandeld moeten worden. (TriggeringRelationship) 10 Uit de behandeling van een terugmelding kan volgen dat de gerelateerde objectinformatie aangepast moet worden. (TriggeringRelationship) 11 AssignmentRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 10-01-2021 23:08:03 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 10-01-2021 23:08:03 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Behandelen terugmelding
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een melding betreffende een (vermeende) fout in brondata.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 051
Object ID  : 2e4f1f90
Object ID_nl  : 2e4f1f90
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: