Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

complexe aanvraag?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Beoordeeld wordt of er sprake is van een complexe situatie in die zin dat andere bestuursorganen betrokken moeten worden bij de behandeling van de aanvraag. (OrJunction) Met het berichten van de aanvrager en het eventueel publiceren van een buitenbehandelingstelling is de intakefase afgerond. Indien de aanvraag in behandeling genomen wordt, vormt deze gebeurtenis het vertrekpunt voor de fase van inhoudelijke behandeling; in geval van buitenbehandelingstelling of overdracht aan een ander bestuursorgaan eindigt hiermee het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Intake gereed Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Indien er sprake is van gerelateerde vergunningaanvragen bij ketenpartners (bijvoorbeeld voor wateractiviteiten aangevraagd bij het waterschap), wordt in overleg met de ketenpartner(s) bepaald welk bestuursorgaan regievoerder is en hoe consistentie tussen de besluiten wordt gewaarborgd. (BusinessProcess) Controleren toepassen coördinatieregeli- ng OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen ketenpartners nodig Deze svg is op 12-04-2021 00:23:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:23:09 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : complexe aanvraag?
Definitie  : Beoordeeld wordt of er sprake is van een complexe situatie in die zin dat andere bestuursorganen betrokken moeten worden bij de behandeling van de aanvraag.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-010-010
Object ID  : 144d6e81-1f9e-4f1b-ae17-6803bed2a2c3
Object ID_nl  : 144d6e81-1f9e-4f1b-ae17-6803bed2a2c3
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: