Project omgevingswet

Het project omgevingswet werkt aan de doelarchitectuur omgevingswet voor gemeenten. De doelarchitectuur beschrijft de gewenste situatie per 2024 en verder van de gemeentelijke informatievoorziening in samenhang met de keten. De doelarchitectuur geeft gemeenten daarmee inzicht in hoe zij hun informatievoorziening kunnen inrichten om de Omgevingswet uit te voeren. De doelarchitectuur is gebaseerd op het NORA 5-laagsmodel, waarbij momenteel de drie middelste lagen (de organisatie-, informatie- en systemenlaag) zijn uitgewerkt. Hiermee worden andere de voor de Omgevingswet benodigde toekomstige bedrijfsprocessen, referentiecomponenten (applicaties) en informatie beschreven. Het overzicht toont onder meer de volgende elementen:

De doelarchitectuur dient de volgende doelen:

Zie de pagina Projectpagina Omgevingswet voor een volledig overzicht


Producten

De doelarchitectuur bestaat uit de artikelen

Domeinarchitectuur in de basisarchitectuur


Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 05:24.