Uitvoeren

Contextdiagram
Het verstrekken van producten en diensten; ondersteunen van burgers; heffen en innen; informeren; beheren en onderhouden ruimte; en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen. (BusinessProcess) Uitvoeren Het op aanvraag leveren van gemeentelijke producten en diensten. (BusinessProcess) Verstrekken producten en diensten Het organiseren van bijzondere gebeurtenissen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. (BusinessProcess) Organiseren Het inzamelen van afval van burgers, bedrijven en instellingen, en het beheren van het gemeentelijke recyclagepark. (BusinessProcess) Inzamelen Het ondersteunen van burgers/cliënten op een gepersonaliseerde wijze (met een maatwerkoplossing). (BusinessProcess) Ondersteunen cliënten In stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door onderhoud, vervanging of reparatie: plantsoenen, straten, stranden, pleinen, vaarwegen, riolering, verlichting, straatmeubilair, speeltoestellen/plaatsen etc. (BusinessProcess) Beheren ruimte Groep van processen met betrekking tot heffen en innen (BusinessProcess) Heffen en innen groep Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals zwembad, museum, parkeergarage, sportaccommodatie, ... (BusinessProcess) Exploiteren Processen die gericht zijn op het door de organisatie leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent. Deze lopen van klant (aanvraag) en/of samenleving (maatschappelijke behoefte) tot diezelfde klant (product) en/of samenleving (effect in de stad). Deze processen hebben externe klanten. (BusinessProcess) Uitvoerende (primaire) processen Inlichten en voorlichten over feiten, keuzes en gebeurtenissen behorende bij de gemeente en overige overheden. (BusinessProcess) Informeren AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 17-05-2020 21:45:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 21:45:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces (cluster)
ArchiMate_Process.png
Naam  : Uitvoeren
Definitie  : Het verstrekken van producten en diensten; ondersteunen van burgers; heffen en innen; informeren; beheren en onderhouden ruimte; en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen.
Toelichting  : Dit is een procescluster
GEMMA type  : Bedrijfsproces (cluster)
Object ID  : d61f6a72-e6fd-4c1a-96e3-8765ab8f23b4
Object ID  : d61f6a72-e6fd-4c1a-96e3-8765ab8f23b4
Object ID_nl  : d61f6a72-e6fd-4c1a-96e3-8765ab8f23b4
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: