Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen opdracht

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 jul 2019 om 08:42 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten.xml-20190715092036)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De Gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel om opdracht te geven voor het wijzigen van een omgevingsplan. De Gemeenteraad gaat hierover in debat met het College en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht OrJunction OrJunction Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De Gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergaderin- g Intake, formuleren en accorderen van de opdracht tot wijziging van het omgevingsplan. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 09-01-2021 16:54:03 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-01-2021 16:54:03 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen opdracht
Definitie  : De Gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel om opdracht te geven voor het wijzigen van een omgevingsplan. De Gemeenteraad gaat hierover in debat met het College en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-010-010-060
Object ID  : 40928ab1-968a-449a-8277-444413398432
Object ID_nl  : 40928ab1-968a-449a-8277-444413398432
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: