Werkgroep Zaak- Documentservices d.d. 22-06-2016

Agenda

enter
 • Welkom en mededelingen
 • Notulen vorige bijeenkomst
 • Stand van Zaken en planning
 • Compliancy monitor - Implementaties en voortgang
 • Documentcreatieservices Release 1.1
  Bespreken concept versie vastgestelde punten
  • gerealiseerde punten
  • bespreken binnengekomen reacties

Pauze

 • Zaak- Documentservices 1.2
  Bespreken concept versie vastgestelde punten
  • gerealiseerde punten
  • extra toegevoegde punten
  • benoemen en verklaren niet opgenomen punten
  • bespreken binnengekomen reacties
 • Vooruitblik toekomst: Zaakgericht werken in de keten

Vergaderstukken en presentaties


Verslag