Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Documentcreatieservices d.d. 10-06-2015

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de Werkgroep Documentcreatieservices.

Agenda

  1. Welkom en mededelingen
  2. Notulen vorige vergadering en actielijst
  3. Stand van zaken en planning
  4. Vaststellen inhoud release 1.1
  5. Wijzigingen StUF Testplatform en compliancy eisen (oa. CMIS)
  6. Afsluiten en rondvraag

Programma
- 10:00-12:00 Werkgroep Zaak- Documentservices
- 12:00-12:30 lunch
- 12:30-14:30 Werkgroep Documentcreatieservices

Vergaderstukken en presentaties OUD