(2) Ontsluiting

ArchiMate-modellen > Totaal 3D > Groupings > (2) Ontsluiting
Contextdiagram
Common ground data ontsluitingslaag (Grouping) (2) Ontsluiting Het component logging zorgt voor het vastleggen van bepaalde kenmerken van de werking van van andere componenten zodanig dat er achteraf analyses gedaan kunnen worden. Deze analyses kunnen zowel voor beheer als voor verantwoording nodig zijn. (ApplicationComponent) Logging ApplicationInterface WOZ bestandsuitwi- sseling ApplicationInterface TIR bestandsuitwi- sseling Het doel van de component Gegevenskwaliteit is om de afgesproken kwaliteitsindicatoren vast te leggen, te meten en monitoren wat de waarde van deze indicatoren is en zowel de indicatoren als de gemeten waarden beschikbaar te stellen voor bronhouders, afnemers en andere betrokkenen, zoals toezichthouders en beleidsverantwoordelijke. De kwaliteitsmetingen helpen de bronhouders en afnemers en andere betrokkenen (zoals toezichthouder en beleidsverantwoordelijke) met het krijgen van inzicht en leveren tevens fouten en signalen op die de bronhouder kan gebruiken om de gegevenskwaliteit te verbeteren. Met kwaliteitsmetingen kan de gegevenskwaliteit beoordeeld worden tegen vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Het resultaat hiervan wordt inzichtelijk gemaakt. (ApplicationComponent) Gegevens- kwaliteit API om de inwin database te ontsluiten (ApplicationInterface) Inwin database API Het riooldatabestand (in CityGML) gaat via de Rioned API naar de orchestratietool van de gemeente Den Haag. Hier vindt validatie van het CityGML-bestand plaats. Via de API van de orchestratietool komt het bestand vervolgens terecht in VCS. (ApplicationInterface) T3D Orchestratie API (Den Haag) ApplicationInterface Data fundament API ApplicationInterface BAG API ApplicationInterface Obsurv service De component Registratie heeft als doel om bronhouderorganisaties en gemachtigde organisaties in staat te stellen objectgegevens en bijbehorende meta-gegevens te beheren (toevoegen en wijzigen). Deze component biedt de services die bronhouders en gemachtigden daarvoor nodig hebben. De component Registratie biedt services voor informatiesystemen om objectgegevens te beheren (toe te voegen en te wijzigen). (ApplicationComponent) Registratie ApplicationInterface BGT API AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 01:25:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 01:25:16 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     (2) Ontsluiting
Definitie     Common ground data ontsluitingslaag
Object ID     fdcbb2ea-db73-43138-67b8-bb5e23b0eb2
Object ID_nl     fdcbb2ea-db73-43138-67b8-bb5e23b0eb2
Original ID     id-fdcbb2eadb734313867b8bb5e23b0eb2
Semanticsearch     (2) ontsluiting
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 dec 2022 om 19:13.