(4) Proceslogica

ArchiMate-modellen > Totaal 3D > Groupings > (4) Proceslogica
Contextdiagram
Common ground proceslogica laag (Grouping) (4) Proceslogica ApplicationComponent 3D Vergunningen aanvraag Back-end Feitelijk ADF (Azure Data Framework). Tooling voor Workflow automation en ETL. De tool gaat over meerdere lagen in het comon ground model heen. (ApplicationComponent) Azure ADF Het component Representatie zorgt voor het genereren van een 3D model op basis van beschikbare gegevens. (ApplicationComponent) Representatie (rendering) Het component Transformatie draagt zorg voor de transformatie van een set aan gegevens volgens de ene standaard naar de andere standaard (bijvoorbeeld BIM naar CityGML) (ApplicationComponent) Transformatie ApplicationComponent Rioned GWSW Server Een geconverteerd bestand kan visueel geinspecteerd worden (ligt het op de goede plek, is de schaal goed, zitten er geen rare gaten in, etc. ). Het gaat dan om het tonen van een GML bestand in context. Hier kunnen verschillende viewers voor worden gebruikt. (ApplicationComponent) Inspectie De component Machtigingen heeft als doel dat een gebruikersorganisatie een andere organisatie kan machtigen om als gegevensleverancier of gegevensafnemer met bepaalde bevoegdheden voor bepaalde gegevenssoorten op te treden namens de machtigende gebruikersorganisatie. Alleen een gebruikersorganisatie in de rol van bronhouder kan gegevensleveranciers machtigen. Of machtigen voor afnemers nodig is moet nog blijken. Een machtiging is geldig voor een bepaalde periode, zodat toegang voor de duur van de afspraken en contracten kan worden verleend. (ApplicationComponent) Machtigingen ApplicationComponent BGT beheer (dgDialog) ApplicationComponent 3D object beheer (VCS) Het component workflow beheer zorgt voor de mogelijkheid om in bepaalde volgorde van stappen gegevens te bewerken (transformeren, registreren, valideren, etc.). (ApplicationComponent) Workflow beheer Publieke Dienstverlening op de Kaart, een platform voo het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. https://www.pdok.nl/ (ApplicationComponent) PDOK Het component logging zorgt voor het vastleggen van bepaalde kenmerken van de werking van van andere componenten zodanig dat er achteraf analyses gedaan kunnen worden. Deze analyses kunnen zowel voor beheer als voor verantwoording nodig zijn. (ApplicationComponent) Logging Voor het beheren van de betalingen van betaalde diensten door de gebruikers van die diensten, indien sprake is van betaalde diensten. Betalen kan op verschillende manieren worden ingericht, zoals vooraf, bij afname van de dienst of achteraf. Betalingen is 1 op 1 gekoppeld met abonnementen. Betalingen levert het betaalmechanisme. (ApplicationComponent) Betalingen ApplicationComponent 3Di (Nelen & Schuurmans) Het component beslisregel beheer maakt het mogelijk om geautomatiseerde beslissingen te nemen mbt tot gegevensbewerkingen. Met name de componenten Workflow beheer, Transformatie en Validatie zullen gebruik maken van dit component. (ApplicationComponent) Beslisregel beheer Het validatie component zorgt ervoor dat een ingewonnen dataset wordt gevalideerd op basis van vastgestelde validatie regels voordat er een transformatie kan plaatsvinden. Er kunnen straks verschillende soorten bestanden worden aangeleverd (BIM, LIDAR, PDF, etc.), elk met eigen leveringsspecificaties. Deze worden door verschillende soorten leveranciers ingewonnen. Voordat deze verwerkt gaan worden in de 3D object registratie is het goed om deze eerst te valideren. Hiervoor zijn verschillende componenten (vaak vanuit standaard open source libraries) beschikbaar die via een API worden aangeroepen. Een groot deel van deze validaties is gelijk voor alle gemeenten. Gezamenlijke ontwikkeling lijkt dan ook een optie. (ApplicationComponent) Validatie ApplicationComponent 3D Inwin component (Omnibase) ApplicationComponent ETL (FME) ApplicationComponent CAD systemen Een nog nader te bepalen applicatie waarmee de 3D object registratie beheerd gaat worden. (ApplicationComponent) Beheer 3D object registratie ApplicationComponent ETL (data fundament - Azure) ApplicationComponent Asset Management Water(Obsurv) CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 01:20:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 01:20:02 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     (4) Proceslogica
Definitie     Common ground proceslogica laag
Object ID     bd85e79b-4449-41c18-851d-73a71814162
Object ID_nl     bd85e79b-4449-41c18-851d-73a71814162
Original ID     id-bd85e79b444941c18851d73a71814162
Semanticsearch     (4) proceslogica
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 dec 2022 om 19:17.