Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 20-05-2015

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de StUF-Expertgroep.

Dit is het eerstvolgend overleg van de StUF-Expertgroep.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren gecorrigeerde StUF-protocolbindingen
  4. Goedkeuren RFC0387: platslaan van gegevens
  5. Goedkeuren ontwerpkeuzen StUF-ZKN 3.20
  6. Bespreken onderhoudsverzoeken:
  7. Vaststellen van RFC's die meegenomen worden in StUF 3.02
  8. Rondvraag
  9. Lunch

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag

Verslag StUF Expertgroep 20 mei 2015 - egStUF 20150520 (PDF-bestand, 361 kB)