Relatie tussen de GEMMA-referentiearchitectuur en het GegevenslandschapDe GEMMA referentiearchitectuur beschrijft een logische, generieke structuur die aansluit bij alle gemeenten en vertaald kan worden naar een lokale situatie. Het GEMMA Gegevenslandschap is daarentegen een doelarchitectuur die illustreert hoe een gemeente in de praktijk vorm kan geven aan de inrichting van een informatievoorziening die aansluit bij de Informatiekundige visie Common Ground.

Minder vrijblijvend[bewerken]

Er bestaat een zekere mate van overlap tussen de GEMMA informatiearchitectuur enerzijds en het GEMMA Gegevenslandschap anderzijds. Deze overlap betreft het gebruik van een aantal referentiecomponenten met een generieke taak door beide architecturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Logging- en de Gebruikersbeheercomponent die in beide architecturen een rol spelen. In de GEMMA informatiearchitectuur zijn deze generieke referentiecomponenten functioneel globaal beschreven.

Binnen het GEMMA Gegevenslandschap is deze functionele beschrijving sterk aangescherpt en zijn de processen rondom het gebruik en de inrichting van deze componenten alsmede de samenwerking met andere generieke componenten veel specifieker en ook minder vrijblijvend. Het GEMMA Gegevenslandschap kan dan ook gezien worden als een nadere specificering van, en uitbreiding op onderdelen uit de GEMMA informatiearchitectuur, specifiek ten behoeve van informatiesystemen die ontworpen zijn bij de informatiekundige visie Common Ground.

In de uitwerking van het GEMMA Gegevenslandschap worden verder keuzes gemaakt op het gebied van inrichting van de informatievoorziening die in de GEMMA-referentiearchitectuur aan gemeenten overgelaten worden. Voorbeelden hiervan zijn verplichte implementatie van een bepaalde API-standaarden binnen een bepaald proces of systeem, standaardisatie van werkwijzen en implementatie van bepaalde referentiecomponenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie van IAM-processen. Daar waar de GEMMA deze processen in globale zin beschrijft, geeft het GEMMA Gegevenslandschap gemeenten (binnenkort) handvatten voor de implementatie van deze processen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 mrt 2023 om 01:01.