Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden d.d. 04-12-2014


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  - Herstructurering Gemma-online
  - Status Standaardisatie Digikoppeling adapter
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Status voortgang gegevensstandaarden RSGB/RGBZ
 4. Status voortgang berichtstandaarden StUF BG/ZKN/ZTC
  - Status Aanvullende Elementen
 5. Goedkeuren RGBZ 2.0 en vervolg
 6. Roadmap RSGB 3.0
 7. Operatie NUP/vISD
  - Overkoepelend beeld stand van zaken, afronding en vervolg in 2015
  - Nieuwe testrapportages StUF Testplatform
  - Standaardisatietraject “Terugmelden webservices”
  - Standaardisatietraject “koppeling regiesysteem sociaal domein en zaaksysteem”
  - StUF envelop iWMO en iJW.
 8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken

OUD