Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies legalisatie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ketenpartners worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessService) Advies legalisatie Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Onderzocht wordt of opheffing van de overtreding mogelijk is door legalisatie. Dit kan door een vergunning te verlenen voor de activiteit. Er moet dan wel concreet uitzicht zijn op beëindiging van de overtreding. Daarvan is met name sprake als reeds een vergunning of ontheffing is aangevraagd, als die aanvraag ontvankelijk is (dat wil zeggen als voldoende informatie beschikbaar is om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen), als het bevoegd gezag geen belemmeringen ziet voor het verlenen van de desbetreffende vergunning(en), en als met het verlenen van de aangevraagde vergunning(en) ook daadwerkelijk de overtreding wordt opgeheven. Een andere mogelijkheid is dat een omgevingsplanwijziging waarmee de overtreding opgeheven zou worden in voorbereiding is, dat wil zeggen ter inzage is gelegd. Als onzeker is of een vergunning verleend kan worden of als niet duidelijk is of dat op afzienbare termijn kan gebeuren, is geen sprake van concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessProcess) Controleren concreet uitzicht op legalisatie AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-12-2021 04:21:06 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-12-2021 04:21:06 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies legalisatie
Definitie  : Ketenpartners worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-025-080
Object ID  : f54761e7-4224-4d6c-8fcb-4de6a94f61f8
Object ID  : f54761e7-4224-4d6c-8fcb-4de6a94f61f8
Object ID_nl  : f54761e7-4224-4d6c-8fcb-4de6a94f61f8
Original ID  : id-f54761e7-4224-4d6c-8fcb-4de6a94f61f8
Semanticsearch  : advies legalisatie
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: