Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Wet- en regelgeving (BOM)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Wet- en regelgeving (BOM)
Wet- en regelgeving (BOM)
BusinessObject WETGEVNG Een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving alsmede maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. (BusinessObject) OMGEVINGSPRO- GRAMMA Een besluit om te voorkomen dat een locatie minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van het doel van nog te stellen regels. (BusinessObject) VOORBEREIDING- SBESLUIT Algemene maatregel van bestuur waarin regels zijn openomen over de fysieke leefomgeving die niet in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening zijn opgenomen of die alleen daarin opgenomen mogen worden. (BusinessObject) AMvB Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. (BusinessObject) OMGEVINGSVISIE Een besluit van de gemeente waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) OMGEVINGSPLAN Een besluit van het waterschap waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) WATERSCHAPSVE- RORDENING Een besluit van de provincie waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) OMGEVINGSVERO- RDENING Besluit bevattende regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in stand houden van een project betreffende activiteiten met een regionaal of landelijk belang. (BusinessObject) PROJECTBESLUIT In artikel 16.2 van de Omgevingswet aangemerkt instrument te weten: Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit of bij Algemene Maatregel van Bestuur (Omgevingsbesluit) aangewezen ander besluit of ander rechtsfiguur. (BusinessObject) OMGEVINGSDOC- UMENT Door de rechter in het openbaar uitgesproken beslechting van een burgerlijk, bestuurlijk of strafrechtelijk geschil, met relevantie in reatie tot de (uitvoering van de) Omgevingswet, dat (meestal) wordt vastgelegd in een vonnis, arrest of beschikking. (BusinessObject) RECHTERLIJKE UITSPRAAK SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 02-01-2022 14:00:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 02-01-2022 14:00:48 CET
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Wet- en regelgeving (BOM)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-da0e2ece-0606-40a7-a408-3336bbdc4693
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Wet- en regelgeving (BOM)
Documentatie  : Bedrijfsobjecten bevattende wet- en regelgeving inzake de Omgevingswet
ArchiMate-gezichtspunt  : Application Usage
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Toelichting  : De uitvoering van de Omgevingswet wordt bepaald door de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet zelf en een Omgevingsplan. Hierboven specificeren we de bedrijfsobjecten betreffende de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Een bijzondere positie daarbij nemen de Omgevingsdocumenten in.
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : da0e2ece-0606-40a7-a408-3336bbdc4693
Titel view SWC  : Bedrijfsobjecten - Wet- en regelgeving
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Geen
Object ID  : da0e2ece-0606-40a7-a408-3336bbdc4693
Object ID_nl  : da0e2ece-0606-40a7-a408-3336bbdc4693
Original ID  : id-da0e2ece-0606-40a7-a408-3336bbdc4693
Semanticsearch  : wet- en regelgeving (bom)
Elementen  : 
Relaties  :