Zienswijzen ingediend?

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > OrJunctions > Zienswijzen ingediend?
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Als er zienswijzen zijn ingediend, dan wordt voor de daarin naar voren gebrachte geschilpunten een oplossing gezocht, worden de zienswijzen beantwoord en wordt het ontwerpbesluit conform de gevonden oplossingen aangepast tot een definitief besluit. Deze stappen kunnen overgeslagen worden als geen zienswijzen zijn ingediend; in dat geval wordt het ontwerpbesluit automatisch het definitieve besluit. (OrJunction) OrJunction Samen met de eventuele bij het ontwerpbesluit betrokken ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer wordt kennis genomen van de zienswijzen. Er wordt een eindverslag opgesteld. Het verslag geeft per onderwerp een helder, puntig overzicht van de naar voren gebrachte zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag UOV De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit. Voor specifieke aspecten advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen – belanghebbenden en de eventuele initiatiefnemer – naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. In feite is dit een voortzetting van het eerder gestarte participatietraject en de eventuele informele inspraak. (BusinessProcess) Verwerken zienswijzen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 11:12:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 11:12:10 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
OrJunction
Documentation   :  Als er zienswijzen zijn ingediend, dan wordt voor de daarin naar voren gebrachte geschilpunten een oplossing gezocht, worden de zienswijzen beantwoord en wordt het ontwerpbesluit conform de gevonden oplossingen aangepast tot een definitief besluit. Deze stappen kunnen overgeslagen worden als geen zienswijzen zijn ingediend; in dat geval wordt het ontwerpbesluit automatisch het definitieve besluit.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-030-020-010
Object ID   :  41b8781f-dcb6-4637-89ac-e088326f5cd5
Object ID_nl   :  41b8781f-dcb6-4637-89ac-e088326f5cd5
Original ID   :  id-41b8781f-dcb6-4637-89ac-e088326f5cd5
Semanticsearch   :  zienswijzen ingediend?
Relaties


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:43.