Afstemming bevoegdheid en uitvoerder

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Afstemming bevoegdheid en uitvoerder
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de melding zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemming bevoegdheid en uitvoerder In de meeste gevallen waarin een incidentmelding of handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend wordt, zal de gemeente ook het bevoegd gezag zijn, maar in een aantal gevallen zal een ander bestuursorgaan die rol vervullen. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de melding betrekking heeft op een door de provincie of het waterschap verleende vergunning of op een rijksmonument. Het is ook mogelijk dat de gemeente wel het bevoegde gezag is, maar dat een uitvoeringsdienst de VTH-taken uitvoert voor het onderwerp van de melding. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de melding zal behandelen of als een ketenpartner de (gemandateerde) uitvoerende organisatie is, wordt de melding overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient --met name bij handhavingsverzoeken-- onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de melding is ingediend, niet waar die wordt behandeld. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 17-04-2024 07:44:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 07:44:34 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Afstemming bevoegdheid en uitvoerder
Definitie     Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de melding zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.
Nestingniveau     04
VolgordeId     003-023-020
Object ID     2d515a1e-9d1b-4af4-843c-c116c3167425
Object ID     2d515a1e-9d1b-4af4-843c-c116c3167425
Object ID_nl     2d515a1e-9d1b-4af4-843c-c116c3167425
Original ID     id-2d515a1e-9d1b-4af4-843c-c116c3167425
Semanticsearch     afstemming bevoegdheid en uitvoerder
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:06.