Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Versturen kennisgeving toepassing sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Versturen kennisgeving toepassing sanctie
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De opgestelde kennisgeving wordt verstuurd aan de overtreder en aan andere belanghebbenden waaronder een eventuele indiener van een handhavingsverzoek of verzoek toepassen sanctie. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving toepassing sanctie Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Wanneer uit de (her)controle is gebleken dat de overtreding waarvoor de sanctie is opgelegd is opgeheven, wordt de opgelegde sanctie in beginsel niet meer toegepast en eindigt het proces. Is de overtreding niet opgeheven of is herhaling van de overtreding waarschijnlijk, dan is de volgende stap om toepassing van de sanctie aan te kondigen. Is de opgelegde sanctie een last onder bestuursdwang, dan wordt een kennisgeving opgesteld waarin toepassing van de bestuursdwang wordt aangekondigd. NB. Wanneer sprake is van een ingediend verzoek tot toepassen van de opgelegde bestuusdwang, dan is deze kennisgeving een beschikking conform art. 5.31a Awb. Is de opgelegde sanctie een last onder dwangsom, dan wordt een kennisgeving opgesteld waarin de overtreder medegedeeld wordt dat de dwangsom(men) is/zijn verbeurd. (BusinessProcess) Opstellen kennisgeving toepassing sanctie Na het versturen van de kennisgeving van toepassing van de sanctie eindigt de voorbereiding. Dit vormt het startpunt voor de volgende fase, de feitelijke toepassing van de opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Voorbereiding gereed AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 18-01-2022 06:36:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 18-01-2022 06:36:29 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Versturen kennisgeving toepassing sanctie
Definitie  : De opgestelde kennisgeving wordt verstuurd aan de overtreder en aan andere belanghebbenden waaronder een eventuele indiener van een handhavingsverzoek of verzoek toepassen sanctie.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-020-020-020
Object ID  : 2be90d2a-64c2-4c5b-91ea-eb0195417c61
Object ID  : 2be90d2a-64c2-4c5b-91ea-eb0195417c61
Object ID_nl  : 2be90d2a-64c2-4c5b-91ea-eb0195417c61
Original ID  : id-2be90d2a-64c2-4c5b-91ea-eb0195417c61
Semanticsearch  : versturen kennisgeving toepassing sanctie
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: