Opvragen verwerkingsacties

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Logging en verwerkingen en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden. (ApplicationFunction) Opvragen verwerkingsacti- es * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert alleen verwerkingsacties waarvan de vertrouwelijkheid is opgeheven. * De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacti- es – Beperkte set velden, vertrouwelijkhei- d opgeheven ApplicationFunction Opvragen doelbinding * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert geen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren. * De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacti- es – Alle velden, niet vertrouwelijk ApplicationProcess Opvragen log ApplicationProcess Log verwerkingsacti- e Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van AVG logging De functie maakt een niet vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog. (ApplicationFunction) Log Verwerkingsacti- e Component voor het registreren van concrete verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenlo- ggingcomponen- t ApplicationProcess Opvragen doelbinding Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert alleen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren. * De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacti- es – Alle velden, vertrouwelijk ApplicationProcess Controleren autorisatie * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert geen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren. * De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacti- es – Beperkte set velden, niet vertrouwelijk AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 27-04-2021 19:50:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2021 19:50:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Logging en verwerkingen
ArchiMate_Function.png
Naam  : Opvragen verwerkingsacties
Definitie  : Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden.
Object ID  : 9d6934c3-a922-4100-8b23-f5d8e598ae18
Object ID_nl  : 9d6934c3-a922-4100-8b23-f5d8e598ae18
Original ID  : id-f7962203d1b04b67b0f20142a04bc5e0
Semanticsearch  : opvragen verwerkingsacties
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):
 • Log Verwerkingsactie (De functie maakt een niet vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog.)
 • Opvragen Verwerkingsacties – Alle velden, niet vertrouwelijk (
  • De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode.
  • De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd.
  • Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn.
  • De functie retourneert geen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren.
  • De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen.
  )
 • Opvragen Verwerkingsacties – Alle velden, vertrouwelijk (
  • De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode.
  • De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd.
  • Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn.
  • De functie retourneert alleen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren.
  • De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen.
  )
 • Opvragen Verwerkingsacties – Beperkte set velden, vertrouwelijkheid opgeheven (
  • De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode.
  • De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd.
  • Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn.
  • De functie retourneert alleen verwerkingsacties waarvan de vertrouwelijkheid is opgeheven.
  • De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd.
  )
 • Opvragen Verwerkingsacties – Beperkte set velden, niet vertrouwelijk (
  • De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode.
  • De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd.
  • Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn.
  • De functie retourneert geen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren.
  • De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd.
  )
 • Opvragen doelbinding

Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: