Wijzigen verwerkingsacties

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Logging en verwerkingen en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties. (ApplicationFunction) Wijzigen verwerkingsacti- es Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen ApplicationProcess Controleren autorisatie De functie wijzigt de vertrouwelijkheid van alle acties die in het kader van de opgegeven verwerking gelogd zijn. (ApplicationFunction) Wijzig vertrouwelijkhei- d van Verwerking De functie wijzigt een bestaande vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog. (ApplicationFunction) Wijzig Vertrouwelijke Verwerkingsacti- e ApplicationProcess Wijzigen log Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van AVG logging De functie wijzigt de bewaartermijn van alle acties die in het kader van de opgegeven verwerking gelogd zijn. (ApplicationFunction) Wijzig bewaartermijn van Verwerking Component voor het registreren van concrete verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenlo- ggingcomponen- t De functie wijzigt een bestaande niet vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog. (ApplicationFunction) Wijzig Verwerkingsacti- e RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 27-04-2021 11:53:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2021 11:53:38 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Logging en verwerkingen
ArchiMate_Function.png
Naam  : Wijzigen verwerkingsacties
Definitie  : Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties.
Object ID  : 705c75e6-4442-4436-ad91-3c5787557e50
Object ID_nl  : 705c75e6-4442-4436-ad91-3c5787557e50
Original ID  : id-1e327d8f42bd40bb818b8fa827c299e6
Semanticsearch  : wijzigen verwerkingsacties
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: