Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Leverancierswerkgroep StUF-BG-BRK-koppelvlak

Inleiding

De werkgroep heeft de ontwikkeling begeleid van versie 1 van het koppelvlak Kadastrale mutatieservices (voorheen StUF-BG-BRK). Dit koppelvlak stelt gemeenten in staat om kadastrale mutaties, afkomstig van de BasisRegistratie Kadaster en ontvangen in het kadaster-uitwisselformaat 'BRK Levering', conform StUF-BG binnengemeentelijk te routeren en te verwerken en desgewenst te routeren naar organisaties waarin de gemeente samenwerkt met andere gemeenten en waaraan de gemeente gemeentelijke taken heeft uitbesteed.
De documentatie van het koppelvlak treft u aan op de pagina over deze berichtenstandaard.
Discussies over het koppelvlak voeren we op het KING Discussieforum.

Actueel

De ontwikkeling van het koppelvlak is op 1 juni 2016 afgerond met de goedkeuring, door de Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden, van versie 1 van het koppelvlak.
Met de goedkeuring en oplevering van versie 1 van het koppelvlak is de werkgroep opgeheven.

Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Datum: donderdag 3 december 2015

Tijd: 14:00 - 16:30 uur <br\><br\> Locatie: Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg <br\><br\> Belangrijkste onderwerp van bespreking zijn de discussiepunten naar aanleiding van de review van de vierde conceptversie van de koppelvlakbeschrijving.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag vorig overleg en actiepunten
 3. Terugkoppeling gemeentelijke BRK-expertisegroep GeoBeraad
 4. Discussiepunten uit review
  Het belangrijkste discussiepunt is de wijze van omgaan met gebeurtenissen, zoals:
  - meer gebeurtenissen of alleen die waarin meer dan één kadastraal object betrokken is?
  - gebeurtenissen waarbij de kadastrale objecten verspreid over meerdere leveringen (dagen) geleverd worden.
  - relatie tot stukdeelomschrijvngen; gebeurtenissen of extraElement?
  - een mutatie op een kadastraal object één keer (enkelvoudig of als onderdeel van een gebeurtenis-bericht) of twee keer (enkelvoudig en, indien van toepassing, als onderdeel van een gebeurtenis-bericht)
  We bespreken ook het document met het verzamelde commentaar en de reactie daarop van KING (voor zover daarover vragen zijn).
 5. Vervolg en afspraken
 6. Afsluiting

VergaderstukkenGeen verslag van laatstgehouden overleg aanwezig


Verslag


  Voorgaande overleggen

  Archief

  Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.

  Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 14:35:40