Leverancierswerkgroep StUF-BG-BRK-koppelvlak d.d. 03-12-2015

Tijd: 14:00 - 16:30 uur <br\><br\> Locatie: Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg <br\><br\> Belangrijkste onderwerp van bespreking zijn de discussiepunten naar aanleiding van de review van de vierde conceptversie van de koppelvlakbeschrijving.

Agenda

enter
 1. Opening
 2. Verslag vorig overleg en actiepunten
 3. Terugkoppeling gemeentelijke BRK-expertisegroep GeoBeraad
 4. Discussiepunten uit review
  Het belangrijkste discussiepunt is de wijze van omgaan met gebeurtenissen, zoals:
  - meer gebeurtenissen of alleen die waarin meer dan één kadastraal object betrokken is?
  - gebeurtenissen waarbij de kadastrale objecten verspreid over meerdere leveringen (dagen) geleverd worden.
  - relatie tot stukdeelomschrijvngen; gebeurtenissen of extraElement?
  - een mutatie op een kadastraal object één keer (enkelvoudig of als onderdeel van een gebeurtenis-bericht) of twee keer (enkelvoudig en, indien van toepassing, als onderdeel van een gebeurtenis-bericht)
  We bespreken ook het document met het verzamelde commentaar en de reactie daarop van KING (voor zover daarover vragen zijn).
 5. Vervolg en afspraken
 6. Afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden