Vaststellen (omgevings)programma

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessProcesses > Vaststellen (omgevings)programma
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen (omgevings)programma
Definitie  : Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie. Het proces voor het opstellen van een omgevingsprogramma is gelijk aan dat voor het opstellen van om het even wat voor programma in het sociaal of een ander domein, maar het resultaat verschilt wel, aangezien aan een omgevingsprogramma bijzondere eisen worden gesteld vanuit de omgevingswet.
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : e97be636-079d-4fd5-9e4c-cfd32a6461b9
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: