Domeinarchitectuur sociaal


Inleiding[bewerken]

KING is in 2015 gestart met het opstellen van een domeinarchitectuur voor het sociaal domein. Deze komt in de plaats van enkele architectuurplaten die in het verleden al waren gemaakt voor de 3 decentralisaties, maar die hun actualiteit wat hadden verloren.Een eerste versie van het bedrijfsfunctiemodel is na cocreatie in 2015 vastgesteld. Het werd door gemeenten als herkenbaar en bruikbaar bestempeld. Maar men vond het (begrijpelijk) ook nog wel erg generiek. Er was een duidelijke behoefte aan verder uitgewerkte domeinarchitecturen.

Bij het maken van de bedrijfsarchitectuur voor het sociale domein is constructief samengewerkt met architecten binnen het sociale domein van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Zij hadden voor het programma PP/Innovatie van Wigo4it gebruik gemaakt van het generieke GEMMA 2 bedrijfsfunctiemodel. KING is blij met deze samenwerking omdat best practices van groot belang om de toepasbaarheid van referentiemodellen gedemonstreerd te zien.

Op deze pagina vindt u architectuurmodellen die voor dit domein zijn ontwikkeld. De modellen zullen stapsgewijs verder worden ontwikkeld. Er is ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties via gemmaonline@vng.nl

Bedrijfsarchitectuurmodel[bewerken]

De primaire doelgroep van deze modellen zijn de afdelingsmanagers, de beleidsmedewerkers en projectmanagers/-leiders die binnen dit domein actief zijn. Op bedrijfsfunctiemodel wordt nader toegelicht wat een bedrijfsfunctiemodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
SD01 Bedrijfsfuncties sociaal domein In deze view staan de uitgewerkte detailbedrijfsfuncties voor het sociaal domein.

SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten

In deze view wordt afgebeeld welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden om de betreffende bedrijfsfunctie te ondersteunen

Applicatiearchitectuurmodel[bewerken]

De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. Op Informatie- en applicatiearchitectuur wordt nader toegelicht wat een applicatiearchitectuurmodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
SD03 Applicatieservices sociaal domein met referentiecomponenten Deze view laat de gerelateerde referentiecomponenten zien die toegewezen zijn aan de betreffende applicatiefuncties binnen de GEMMA 2 Informatiearchitectuur