Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verzoek sanctie toepassen ontvangen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Verzoek sanctie toepassen ontvangen
Definitie  : Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een verzoek van een belanghebbende die wil dat een opgelegde sanctie geëffectueerd wordt.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-010-000-050
Object ID  : c60c75e2-837d-412c-ab59-38e6dfa21e80
Object ID_nl  : c60c75e2-837d-412c-ab59-38e6dfa21e80
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: