Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Publiceren sanctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Publiceren sanctie
Definitie  : Desgewenst wordt de sanctie gepubliceerd op de gemeentelijke website of in (lokale) media, ter informatie van belanghebbenden (voor zover niet rechtstreeks geïnformeerd) en overige geïnteresseerden en/of ter afschrikking van andere (potentiële) overtreders. Voorzichtigheid is geadviseerd, met name bij het publiceren van sancties die nog niet onherroepelijk zijn geworden. De publicatie kan de overtreder (imago)schade toebrengen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-040-020-030
Object ID  : 969ceca1-52ce-46ae-ab31-380589ca6d00
Object ID_nl  : 969ceca1-52ce-46ae-ab31-380589ca6d00
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: