Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Na het versturen van de kennisgeving van toepassing van de sanctie eindigt de voorbereiding. Dit vormt het startpunt voor de volgende fase, de feitelijke toepassing van de opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Voorbereiding gereed Wanneer sprake is van het toepassen van bestuursdwang, vereist dat doorgaans de nodige voorbereiding. In de eerste plaats moeten de uit te voeren activiteiten worden ingepland in overleg met de in te schakelen medewerkers en externen (denk aan bijvoorbeeld inzet van politie). Ook moeten eventuele benodigde machtigingen en zaken als transport of opslagruimte worden geregeld. Verder moet een inventarisatie gemaakt worden van eventuele risico's verbonden aan de toepassing. (BusinessProcess) Voorbereiden bestuursdwang Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship geen dwangmaatregele- n Deze svg is op 12-04-2021 01:52:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:52:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-030-010-010
Object ID  : 4e6af99e-1e75-4229-b110-2864eddcaea6
Object ID_nl  : 4e6af99e-1e75-4229-b110-2864eddcaea6
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: