Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Uitvoeren toezichthouden gereed

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Uitvoeren toezichthouden gereed
Definitie  : Het uitvoeren van toezichthouden eindigt --na het uitvoeren van controles, het in gang zetten van eventuele vervolgacties en het versturen van kennisgevingen-- wanneer de onder toezicht staande activiteit is beëindigd (bijvoorbeeld na voltooiing van de bouw).
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 022-030-030-020
Object ID  : 19a2d427-dae5-45c5-9b43-dd792047c684
Object ID_nl  : 19a2d427-dae5-45c5-9b43-dd792047c684
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: