Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwikkelen projectbesluit

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van rijksregelgeving in de vorm van de vier aan de omgevingswet gerelateerde AMvB's (Omgevingsbesluit (Ob), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) en de Omgevingsregeling. (BusinessProcess) Ontwikkelen AMvB’s en Omgevingsregeli- ng Indien van toepassing wordt een voorkeursbeslissing vastgesteld. Dit is niet verplicht. (BusinessProcess) Vaststellen voorkeursbesliss- ing Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure, goedkeuring Rijk/provincie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten projectbesluit Uitvoeren participatie, opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, parallel daaraan opstellen van de corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen projectbesluit BusinessActor Rijk Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving Bepalen coördinerend gezag, bekendmaking start project, organiseren van participatie, bepalen uitgangspunten en kaders. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen projectbesluit BusinessActor Waterschap Wens om via een projecbesluit uitvoering te (kunnen) geven aan een (complex) project. NB. Projectbesluit heeft hybride karakter: is zowel planvormend als vergunnend. (BusinessEvent) Voornemen uitvoering project Publiceren van projectbesluit en informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken projectbesluit BusinessActor Provincie BusinessEvent Projectbesluit gereed Door het Rijk vastgestelde AMVB’s en het Omgevingsbesluit zijn kaderstellend bij het ontwikkelen van een projectbesluit. (TriggeringRelationship) 05 AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 03-01-2021 22:50:27 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 03-01-2021 22:50:27 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwikkelen projectbesluit
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 005
Object ID  : f1520926
Object ID_nl  : f1520926
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: