Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Reageren inspraak

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Reageren inspraak
Definitie  : Ketenpartners en belanghebbenden kunnen, voor zover niet al eerder in het traject geuit, via de inspraakronde reageren op het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-003-030
Object ID  : c022e780-3d26-4083-bf7e-af3c547bac6f
Object ID_nl  : c022e780-3d26-4083-bf7e-af3c547bac6f
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: