Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Initiëren behandelen terugmelding brondata

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Initiëren behandelen terugmelding brondata
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Initiëren behandelen terugmelding brondata
Definitie  : Wanneer uit de inhoudelijke behandeling is gebleken van incorrecte brondata bij de gemeente of een ketenpartner, dan wordt dat als terugmelding doorgegeven aan de desbetreffende afdeling c.q. aan de ketenpartner. Als terugmelden van incorrecte brondata niet aan de orde is, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-030-020-110
Object ID  : b8935438-5651-41c6-af27-8db85e386add
Object ID_nl  : b8935438-5651-41c6-af27-8db85e386add
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: