Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-a535ef1c-1fbb-4e5f-b2b5-6290b19e830c

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking. (BusinessService) Advies opstellen beschikking Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder bestuursdwang en de bestuursdwang is daarwerkelijk toegepast, dan kan de gemeente de kosten van het toepassen van de bestuursdwang verhalen op de overtreder. Daarvoor dient een kostenverhaalsbeschikking te worden opgesteld. Kostenverhaal is alleen mogelijk wanneer een begunstigingstermijn is ingesteld (en verlopen). Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder dwangsom en de dwangsom is daadwerkelijk verbeurd, dan kan de gemeente de dwangsom vorderen. De betalingstermijn van zes weken start per de datum van verbeurte van de dwangsom (evenals overigens de verjaringstermijn). Die datum moet daarom goed worden gedocumenteerd en onderbouwd. Een invorderingsbeschikking is strikt genomen niet nodig voor de verplichting tot betalen van de dwangsom, maar wel voor een invorderingstraject (of wanneer een belanghebbende daarom verzoekt). Het kan zinvol zijn eerst een gewone nota naar de overtreder te sturen; wanneer die betaald wordt, is een invorderingsbeschikking niet nodig. In plaats van de invorderingsbeschikking kan ook een beschikking tot opheffing of opschorting van de last onder dwangsom worden opgesteld, wanneer de overtreder daarom heeft verzocht (en de gemeente dat verzoek wil honoreren). (BusinessProcess) Opstellen beschikking ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:00:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:00:24 CEST
ArchiMate-relatie Id-a535ef1c-1fbb-4e5f-b2b5-6290b19e830c
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Advies opstellen beschikking Opstellen beschikking
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Advies opstellen beschikking (BusinessService)
Naar   :  Opstellen beschikking (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-a535ef1c-1fbb-4e5f-b2b5-6290b19e830c
Object ID  : a535ef1c-1fbb-4e5f-b2b5-6290b19e830c
Object ID_nl  : a535ef1c-1fbb-4e5f-b2b5-6290b19e830c
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten