Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies voorbereiden bestuursdwang

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies voorbereiden bestuursdwang
Definitie  : Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-026-080
Object ID  : 9607918b-2e2f-41e3-8689-58a5fd25bbe1
Object ID_nl  : 9607918b-2e2f-41e3-8689-58a5fd25bbe1
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: